تگ

مسجد آقا بزرگ

مرورگر

هنر معماری و گچ بری را در اتاق هایش می‌توان دید نامزد دریافت جایزه زیباترین و ارزشمندترین بنای مسکونی ایران شده، خانه‌ای که سریال‌هایی مثل خانه‌ای در تاریکی، مسافر ری و ملاصدرا نیز در آن ساخته شده. مسجد آقا بزرگ؛ مسجدی با شکوه از دوران قاجار مسجد آقابزرگ کاشان یا همان مسجد و مدرسه آقابزرگ یکی از باشکوه...