تگ

مسجد آیت‌ الله قائمی

مرورگر
حمام سنتی حاج داداش از بناهای زیبا و تاریخی شهر زنجان

گرمابه “حاج داداش” در قلب بازار قدیمی زنجان واقع ‌است، این بنا از جاذبه های زنجان حدود ۱۰۰ سال پیش بعنوان حمام احداث شد و هم‌اکنون با حفظ بافت قبلی و با انجام اندکی تغییر و تزیینات زیبای سنتی به عنوان سفره‌خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.