تگ

مسجد امام

مرورگر
موزه مهر و سکه کومش نخستین موزه تخصصی سکه و مُهر در سمنان

موزه مُهر و سکه کومش، نخستین موزه تخصصی سکه و مُهر در استان سمنان است که هم زمان با هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها، در بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال 1392 هجری خورشیدی به همت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان و مهندس حسن پاکزادیان گشایش یافت.