تگ

مسجد بهبهانی ها

مرورگر
جاذبه گردشگری کلیسای ارامنه

کلیسای ارامنه آبادان، کلیسای گاراپت مقدس یا کلیسای سورت گاراپت آبادان شهرتی جهانی دارد، چرا که کلیسایی است در همسایگی مسجدی به نام مسجد امام موسی بن جعفر (ع) (مسجد بهبهانی ها) که آن را به نمادی از گفت و گوی بین ادیان و صلح و دوستی میان پیروانشان تبدیل کرده است.