تگ

مسجد جامع اشترجان

مرورگر
جاذبه های گردشگری و توریستی فلاورجان

شهرســتان فلاورجان به مرکزیت شــهر فلاورجان در جنوب غربی شهر اصفهان قرار دارد که به واسطه دارا بودن طبیعت ویژه‌ و بناهای تاریخی ارزشمند به عنوان یکی از نقاط جذاب برای گردشگران ایرانی و خارجی به شمار می‌رود.