تگ

مسجد جامع بناب

مرورگر
مسجد اسماعیل بیگ یادگاری از عصر صفوی

این مسجد از جاذبه های بناب،که در ضلع غربی میدان عالی قاپور یا همان مجموعه کهندژ بناب قدیم بنا شده، از لحاظ نوع معماری متعلق به عصر صفوی است. اما در این اثر نوشته یا لوحی که نام بانی و تاریخ ساخت آن بوده باشد، به چشم نمی خورد.