تگ

مسجد جامع خنج

مرورگر
خنج شهری با جاذبه های تاریخی و گردشگری فراوان

شهرستان خنج از شهرستان هاي جنوبی استان فارس است كه از جنوب به شهرستان های لامرد و مهر از شمال به شهرستان قير و كارزين و جهرم و از شرق به شهرستان داراب و لارستان محدود می شود . خنج در ابتدای دشتی وسيع در كوهپايه های زاگرس جنوبی قرار دارد .