تگ

مسجد جامع سامان

مرورگر
دیدنی های شهر سامان- نگین گردشگری چهارمحال و بختیاری

کهن شهر سامان با قدمت یک هزار ساله در حاشیهٔ رود زاینده رود و در دامنه سلسله جبال زاگرس آرمیده است. این شهر نگین چهارمحال بختیاری است. شهری کوهستانی با مناظر و چشم اندازهای زیبا که سرزمین سبز ایران نام گرفته است.