تگ

مسجد جامع فریومد

مرورگر
نتیجه تصویری برای مسجد ملک زوزن

این بنا در ۶۶ کیلومتری جنوب غربی خواف واقع است. مسجد زوزن تنها بنای آجری بر جای مانده از بقایای شهر تاریخی زوزن و یادمانی ارزشمند از شکوه و عظمت این منطقه است. نام بنا برگرفته از ملک معظم ابوبکر بن علی زوزنی ، بزرگترین حکمران این خطه است.