تگ

مسجد جامع قديم مهرآباد

مرورگر
جمهردشت

مِهردَشت یکی از شهرهای استان یزد ایران است. این شهر در بخش بهمن شهرستان ابرکوه واقع شده‌است.شهر مهردشت از تجمیع سه روستای مهرآباد(کردتبار)، اِردی (لرتبار) و نصرت‌آباد (ترک تبار) تشکیل شده‌است. هر کدام از این هسته‌ها خود از محلات مختلف تشکیل شده‌است.