تگ

مسجد جامع نو

مرورگر
نتیجه تصویری برای آرامگاه شیخ احمد جامی

آرامگاه شیخ احمد جامی یکی از مکانهای دیدنی استان خراسان رضوی است که در حاشیه شمال غربی شهرستان تربت جام در کنار مقبره و مسجد خواجه عزیزالله در محله‌ ای که سعدآباد خوانده می ‌شود، قرار دارد.