تگ

مسجد حاج  جمال

مرورگر
جمهردشت

مِهردَشت یکی از شهرهای استان یزد ایران است. این شهر در بخش بهمن شهرستان ابرکوه واقع شده‌است.شهر مهردشت از تجمیع سه روستای مهرآباد(کردتبار)، اِردی (لرتبار) و نصرت‌آباد (ترک تبار) تشکیل شده‌است. هر کدام از این هسته‌ها خود از محلات مختلف تشکیل شده‌است.