تگ

مسجد حسن دوم

مرورگر
مسجد حسن ثانی ، مسجدی جذاب با بلندترین مناره های جهان

مسجد حسن دوم یا مسجد حسن ثانی مسجدی در شهر کازابلانکا در مراکش می باشد. این مسجد که به لحاظ وسعت پس از مسجد الحرام و مسجد النبی قرار دارد، در ساحل شهر کازابلانکا و بخشی از آن بر روی آب قرار دارد و با کمکهای مردمی ساخته شده است.