تگ

مسجد دارا

مرورگر
مسجد جامع زنجان یکی از بزرگترین و زیباترین مساجد زنجان

مسجد جامع زنجان یکی از مساجد دوره قاجاریه محسوب می شود که در شمار بزرگترین و زیباترین مساجد زنجان قرار دارد.مسجد جامع زنجان بنایی است که در تار و پود آن نقش و نگار هنر اصیل ایرانی به چشم می‌خورد و معماری سنتی آن با لطافت و ظرافت خاصی، حال‌وهوایی عرفانی را منتشر می‌کند.