تگ

مسجد رنگونی ها

مرورگر
مسجد رانگونی ها آمیخته از اسلام ، هنر و نفت

مسجد رنگونی های آبادان که برخی به آن مسجد رانگونی ها هم می گویند، یکی از معروف ترین جاذبه های گردشگری شهر آبادان در استان خوزستان است. قدمت این مسجد به اواخر دوران قاجار باز می گردد.مسجد رنگونی ها در مناطق مرزی ایران واقع شده است.