تگ

مسجد ريگ رضوانشهر

مرورگر
اشکذر

شهر اشکذر مرکز شهرستان اشکذر در استان یزد است. این‌ شهر در ۲۰ کیلومتری شمال‌ یزد و در ۸ کیلومتری‌ باختر جاده  ترانزیتی وبین المللی یزد-تهران واقع‌ شده‌ است‌.شغل اصلی و اولیه شهر اشکذر همانند سایر سکونتگاه های منطقه کشاورزی و دامپروری بوده است.