تگ

مسجد نصیرالملک شیراز

مرورگر

همه جا، میناکاری و رنگ‌های سبز و قرمز را می‌شود دید و هیچ قسمتی از دیوار را نمی‌توان پیدا کرد که میناکاری نشده باشد، انگار که در کاخی لاجوردی ایستاده باشید. آدرس: غرب بازار وکیل، انتهاى راسته شمشیرگرها مسجد نصیرالملک شیراز می‌گویند مسجد نصیرالملک یکی از ده مسجد زیبای دنیاست و بیراه هم نمی‌گویند. نصیرالملک مسجدی است پر از کاشی کاری، مقرنس‌هایی بی‌مانند،...