تگ

مسجد کریم ایشان

مرورگر
مسجد و مدرسه كریم ایشان

ساختمان مسجد و مدرسه کریم ایشان از جاذبه های شهر کلاله است که متعلق به دوره قاجاریه است و بر اساس تاریخی که بر سردر ورودی مدرسه کتابت شده، در سال ۱۳۲۸ هجری قمری ساخته شده است. مسجد و مدرسه کریم ایشان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.