تگ

مسجد کول شریف

مرورگر
با جاهای دیدنی کازان آشنا شوید

جاهای دیدنی کازان روسیه تصویری از تاریخ و گذشته پر فراز و فرود این شهر زیبای روسیه را به نمایش می‌گذارد. شما در کازان روسیه می‌توانید بناهای تاریخی و ارزشمندی را ببینید که دریچه‌ای به گذشته روسیه تزاری به روی شما باز می‌کنند.