تگ

مسجد گنبد سنگان

مرورگر
سنگان

سنگان یا عسلویه شرق ایران، در بخش سنگان شهرستان خواف  استان خراسان رضوی قرار گرفته است. این شهر پایتخت سنگ آهنگ ایران به حساب می‌آید و بزرگترین معدن سنگ آهن خاورمیانه را دارد. معادن سنگ آهن سنگان در 280 کیلومتری جنوب شرق مشهد گرفته‌اند.