تگ

مسير رودخانه كهمان

مرورگر
سراب کهمان لرستان در دل طبیعت بکر

سراب کهمان كه در مسير رودخانه كهمان و در شمال شهر الشتر قرار گرفته يكي از زيباترين مناطق گردشگري استان لرستان است. این دره زیبا در دامنه کوه‎ های گرین (از سلسله کوههای زاگرس) قرار گرفته و رودخانه کهمان از میان آن عبور می کند.