تگ

مسیردسترسی به قلعه صلصال

مرورگر
قلعه صلصال ، از مناظر دیدنی و گردشگری استان گیلان

وجود مناظر دیدنی و گردشگری استان گیلان به همراه آثار و بناهای تاریخی و مذهبی باعث شده که سالانه بیش از هزاران گردشگر داخلی و خارجی برای دیدن این آثار به این استان سفر کنند.در این میان ، قلعه صلصال یکی از آثار باستانی منحصربفرد استان گیلان است.