تگ

مسیر دسترسی برای پیاده روی در ها گیانگ

مرورگر
طبیعت منحصر به فرد ها گیانگ

ها گیانگ “Ha Giang” سرزمینی در کشور ویتنام است که بدون اقراق یک بهشت به تمام معناست. ویتنام و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله تایلند، مالزی، مالدیو و .. همگی به نوعی طبیعت بکر و خیره کننده ای دارند. دلیل ازدحام این همه گردشگر نیز در این کشور ها همین موضوع است.