تگ

مسیر دسترسی به آبشار دودوزن

مرورگر
آبشار دودوزن ، یکی از جاذبه های طبیعی گیلان

آبشار دودوَزَن درون جنگل واقع شده و از زیباترین آبشارهای گیلان و از جاذبه های گردشگری شفت محسوب می شود. آب این آبشار از چشمه دود وزن سرچشمه گرفته و پس از عبور از آبشار در رودخانه ای جاری شده و زمین های روستایی پایین دست را سیراب می کند.