تگ

مسیر دسترسی به روستای حیدره قاضی خانی

مرورگر
روستای حیدره قاضی خانی کجاست؟

استان همدان تنها به جاذبه های تاریخی خلاصه نمی‌شود بلکه وضعیت ویژه آب و هوای این خطه طبیعت منحصر به فردی را در روستاهای این استان به وجود آورده است که می‌تواند چشم هر گردشگر و مسافری را به خود خیره کند.