تگ

مسیر دسترسی به سراب ملوسان

مرورگر
سراب-ملوسان

سراب ملوسان در ۱۷ کیلومتری شمال شهرستان نهاوند از توابع استان همدان و نزدیک روستایی به همین نام واقع شده است. منطقه ملوسان که از جاذبه های گردشگری نهاوند می باشد ، دارای چشمه های جوشان است که از دل کوه بیرون آمده و آب مورد نیاز کشاورزان را فراهم می سازد.