تگ

مسیر دسترسی به قلعه بهستان

مرورگر
قلعه‌ی بهستان قلعه ای زیبا و تاریخی

«قلعه‌ بهستان» که در ۱۴ کیلومتری شمال «ماه‌نشان» در شهرستان ماه‌نشان قرار دارد، در کنار رودخانه‌ی قزل‌اوزن و در ۱۲۰ کیلومتری شمال غربی زنجان قرار گرفته است. اين دژ از جاذبه های ماهنشان،به شماره 1458 به نام قلعه بهستان در فهرست آثار ملی كشور به ثبت رسيده است.