تگ

مسیر دسترسی به موزه ماتناداران

مرورگر
آشنایی با موزه ماتناداران ایروان

موزه ماتناداران ایروان در مرکز شهر ایروان، پایتخت ارمنستان واقع شده است. موزه ماتناداران ایروان به‌عنوان یکی از منابع و گنجینه‌های اصلی کتاب‌های قدیمی ارمنستان به شمار می‌رود که نسخه‌های خطی باستانی بسیاری در آن قرار داده شده است.