تگ

مسیر دسترسی به پارک پراته با تراموا

مرورگر
پارک پراته ، هیجان‌ا‌‌نگیزترین جاذبه گردشگری وین

معمولا افراد این پارک را برای چرخ‌وفلک بزرگش که زمانی بزرگترین چرخ‌وفلک در جهان محسوب می‌شده، می‌شناسند. اما باید بدانید که پارک پراته اکنون یکی از مکان‌هایی است شما می‌توانید در آن هیجان‌ا‌‌نگیزترین و شاید رمانتیک‌ترین فعالیت‌ها را تجربه کنید.