تگ

مسیر دسترسی روستای مونسانتو

مرورگر
روستای مونسانتو ، پرتغالی ترین روستای پرتغال

پرتغال کشوری است که روستاهای زیبا و عجیبی را در خود جای داده است که می توان به روستای مونسانتو (Monsanto) اشاره کرد. روستای مونسانتو در جنوب شرقی سرادااسترلا و در کشور پرتغال واقع شده است، این روستا در دامنه کوه مونسانتو قرار گرفته است.