تگ

مسیر دسترسی چشمه گل رامیان

مرورگر
جاذبه گردشگری چشمه گل رامیان

دریاچه گل رامیان و چشمه گل رامیان که از جاذبه های گردشگری رامیان است در استان گلستان واقع می باشد. این چشمه و دریاچه در جنوب شهر رامیان یکی از شهرهای تابع استان گلستان واقع شده است. این چشمه در دامنه کوه «پنهان خانه» قرار گرفته است.