تگ

مشخصات کلی قلعه قهقهه

قلعه قهقهه مشگین شهر

قعله تاریخی قهقهه از بهترین جاذبه های گردشگری اردبیل و از اماکن تاریخی و جاهای دیدنی مشگین شهر می باشد که تبعیدگاه مجرمان سیاسی است .