تگ

مشهورترین جاهای دیدنی پاریس

جاهای دیدنی پاریس

مسافرین محترم پاریس میدانید که پاشنه آشیل گردشگری فرانسه همین پاریس است که با جاهای دیدنی خود از جمله  دیزنی لند پاریس ، آرامگاه پانتئون پاریس