تگ

مشکین دشت

مشکین دشت

شهر مشکین دشت یکی از شهرهای تابع شهرستان کرج است که در جنوب استان البرز و در فاصله تقریبا سی کیلومتری از پایتخت و در هشت کیلومتری شهرستان کرج واقع شده است.این شهر در حدود ۶۸ هزار نفر جمعیت دارد.