تگ

معبد لائودیسه‌

مرورگر
جاذبه گردشگری معبد سلوکی

از شهرهای ساخته شده توسط سلوکی‌ ها در غرب ایران  که از جانشینان اسکندر مقدونی بودند، معبد سلوکی یا لائودیسه در نهاوند است که به نام همسر آنتیوخوس سوم نامگذاری شده است. بقایای این شهر در محله دوخواهران در شمال نهاوند کشف شده كه بیشتر آن در زیر خاك مدفون مانده است.