تگ

معبد معروف لوتوس

مرورگر
20 جاذبه گردشگری برتر دهلی نو

دهلی هم اتحادیه کشور هند و هم یک شهر با دو جهان بسیار متفاوت است: دهلی سابق و دهلی نو. دهلی سابق، که توسط انگلیس ها در سال 1931 به عنوان پایتخت امپراطوری افتتاح شد، پایتخت مدرن و کرسی دولت است و این در حالی است که دهلی سابق از نظر بسیاری افراد به عنوان نمادی از مرکز کلان شهر بزرگ محسوب می شود.