تگ

معدن سنگ آتشکوه

مرورگر
آتشکده‌ آتشکوه محلات ، بنایی باقی‌مانده از دوران ساسانیان

بنایی باقی‌مانده از دوران ساسانیان، در روستای آتشکوه نیم‌ور از توابع شهرستان محلات قرار دارد که به آتشکده‌ی آتشکوه این شهرستان، شهرت یافته است. چارتاقی نیم‌ور نام دیگر این بنای تاریخی است و امروزه میزبان گردشگران بسیاری از سراسر ایران و جهان است.