تگ

معرفی باغ گیاه شناسی ملی ایران

مرورگر
باغ گیاه شناسی ملی از مکان‌های دیدنی تهران

یکی از مکان‌های دیدنی تهران «باغ گیاه‌شناسی» است.باغ گیاه‌شناسی مکانی است که در آن مجموعه‌ای از گیاهان بومی و غیر بومی در فضای باز و یا در گلخانه‌ها کشت می‌شوند و نقش مهمی در زمینه‌های مختلف پژوهشی دارند.