تگ

معروف‌ترین مقاصد گردشگری دنیا

مرورگر
7 کشور که تندترین غذاها را میخورند

غذاهای تند و تیز طرفداران زیادی در سرتاسر دنیا دارند و غذای تند و اسپایسی در اغلب کشورها وجود دارد. با این حال برخی کشورها فلفل را به بخش اصلی غذایشان تبدیل کرده اند و در واقع، غذاهایشان ترکیب فلفل و مواد دیگر است!