تگ

معروف ترین مکانهای دیدنی کازرون

مرورگر
بهترین جاهای دیدنی کازرون

کازرون از شهرهای مهم استان فارس می باشد که در همسایگی شیراز است . میتوان جاهای دیدنی شیراز را به کازرون نسبت داد اما خود کازرون به اندازه کافی جای دیدنی دارد که از لحاظ گردشگری خودکفا باشد .