تگ

معروف ترین نویسندگان

مرورگر
خانه صادق هدایت

همیشه قدم زدن در محله های قدیمی احساس خوبی داشته. محله های که روزگاری نه چندان دور  شاهد اتفاق های تلخ و شیرینی بودن  که فقط خاطرشون در ذهن ها مونده.