تگ

معماری ارگ تاریخی گوگد

مرورگر
نتیجه تصویری برای ارگ تاریخی گوگد گلپایگان

ارگ گوگد، یکی از بناهای قدیمی شهرستان گلپایگان در استان اصفهان می‌باشد. این ارگ در پنج کیلومتری جاده گلپایگان به تهران و در شهری به نام گوگدواقع شده است. از این ارگ که در زمانهای صلح به عنوان کاروانسرا و در زمان جنگ یا حمله اشرار به عنوان دژ نظامی استفاده می‌گردیده است.