تگ

معماری باغ گلشن در طبس

مرورگر
باغ گلشن یکی از مهم ترین و زیباترین باغ های ایرانی

باغ گلشن را میر حسن خان زنگویی، در شرق شهر طبس، در انتهای خیابانی به همین نام بنا کرده است. امیر حسن خان عرب زنگویی از نسل خوانینی بود که از زمان نادرشاه افشار بر فردوس و طبس حکومت میکردند. او املاک زیادی در منطقه فردوس، طبس، گناباد و … داشت که بخش زیادی از آن را وقف کرد.