تگ

معماری بقعه دانای علی

مرورگر
بقعه دانای علی ، از جاذبه های گردشگری مذهبی رشت

بقعه دانای علی یکی از زیارتگاه های رشت است که هر روز عده زیادی از متوسلین و نمازگزاران برای زیارت به آنجا می روند. این بقعه از احترام و جایگاه بالایی در بین مردم برخوردار است و صاحب آن را صاحب کرامت و منزلت نزد پروردگار می دانند.