تگ

معماری بقعه هارونیه

مرورگر
نتیجه تصویری برای بنای هارونیه مشهد

هارونیه، بنايى ناشناخته و پررمز و راز و يگانه اثر برجاى مانده از شهر باستانى طوس است. گنبد هارونیه تنها اثر باقی‌مانده در شهر توس است. تا به امروز هنوز کاربری این بنا مشخص نشده است و درباره‌ی آن افسانه‌ها و داستان‌های زیادی وجود دارد.