تگ

معماری تخت جمشید

مرورگر
تخت جمشید شیراز

تخت جمشید شیراز-تخت جمشید شکوه و عظمت ایران بزرگ در دوران پادشاهی کوروش کبیر بود.تخت جمشید یا پارسه (به پارسی باستان: 𐎱𐎠𐎼𐎿، Pārsa)