تگ

معماری حمام سلطان امیر احمد

مرورگر
حمام سلطان امیر احمد

حمام تاریخی سلطان امیراحمد که در محله سلطان امیراحمد در خیابان علوی کاشان قرار گرفته، یکی از قشنگ ترین حمام‌های ایران است. حمام سلطان امیراحمد که از جاذبه های کاشان در استان اصفهان میباشد،به خاطر مجاورت با امامزاده سلطان امیر احمد به این نام مشهور شده است.