تگ

معماری حمام کسماء

مرورگر
حمام قدیمی کسما ، از بناهای تاریخی صومعه سرا

این حمام با بافت سنتی و پیشینه تاریخی ۷۰ ساله خود، یکی از بناهای تاریخی صومعه‌سرا بشمار می‌رود که در کنار راه جاده کنونی کسما واقع شده است. حمام کسما یکی از بناهای قدیمیِ صومعه سراست و مربوط به دوره ی قاجار است.