تگ

معماری خانه بروجردی ها

مرورگر
نتیجه تصویری برای خانه بروجردیها

کاشان یکی از تاریخی ترین شهرهای ایران است که قدمت آن به ۷۰۰۰ سال پیش بر می گردد. خانه های تاریخی فراوان و زیبا یکی از دلایلی است که باعث مشهور شدن این شهر کویری شده است.خانه بروجردی ها در محله ی سلطان میر احمد کاشان قرار دارد.