تگ

معماری درونگرا

مرورگر
خانه عباسیان کاشان

ایران زمین از دیر باز مهد هنر و زیبایی بوده و همواره این موضوع در سبک و نوع معماری بناها و ساختمان های بجای مانده از دوران قدیم به وضوح دیده می شود. ساختمان هایی که با خلاقیت و ذوق منحصر به فردی ساخته شده و هر یک به نوع خود، هر بیننده ای را مجذوب جمال خود می کند.